Εκδήλωση-Συζητηση. Σήμερα 27/05 στις 7 μ.μ Το Ζήτημα τις κατοικίας στις πόλεις τις κρίσης

Απ την Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων

Στο παρκακι τις Τσαμαδού 10.

Afisa