Βάρδιες

Δευτέρα
– Ν.Συν
Τρίτη
– κάθε 2η Τρίτη – Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών
– 1η Τρίτη – Πίσω Θρανία
– 1η Τρίτη – Ομάδα ψυγείων αντιρατσιστικού φεστιβάλ
Τετάρτη
– φεμινιστική ομάδα, κόκκινο, ομάδα στεκιού
Πέμπτη
– κάθε 1η Πέμπτη – El Che-f!
– κάθε 2η Πεμπτη – ΛΟΑ (Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας)
– κάθε 3η Πέμπτη – Recistencias
– κάθε 4η Πέμπτη – Συντηρητές/ριες
Παρασκευή
– κάθε 1η & 3η Παρασκευή – Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα