Τέχνη Εν Κινήσει

Η Τέχνη Εν Κινήσει (Τ.Ε.Κ.) είναι μια συλλογικότητα κυρίως από μουσικούς συγκροτημάτων της «ανεξάρτητης» σκηνής της Αθήνας αλλά και άλλους καλλιτέχνες, που ξεκίνησε τη δράση της το καλοκαίρι του 2008. Στόχοι της Τ.Ε.Κ. είναι η συνεργασία, η αλληλεγγύη μεταξύ των καλλιτεχνών, το ξεπέρασμα του ανταγωνισμού που καθηλώνει τις όποιες απόπειρες κ…οινής δράσης, η αδιαμεσολάβητη απεύθυνση της καλλιτεχνικής παραγωγής στην κοινωνία, αλλά και η ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα της τέχνης. Η δράση της Τ.Ε.Κ. σχετίζεται με τη δημιουργία, για το τώρα, εστιών αμφισβήτησης με κέντρο και την καλλιτεχνική έκφραση, συμμετέχοντας ενεργά στην κοινωνική διαπάλη στο πλευρό των καταπιεσμένων στρωμάτων (εργαζομένων, μεταναστών, νεολαίας, γυναικών κλπ.) που αγωνίζονται για τη χειραφέτησή τους.

Techni-En-Kinisi (Art-In-Motion) is a collective of musicians and other artists from the “independent” or “underground” scene of Athens, Greece. The collective began its action in the summer of 2008. Its objective is the cooperation and solidarity between artists, the overcoming of competition and rivalry (which leads to the immobilization of any attempt of collective action), artistic address without mediation and the surfacing of the social character of art.Techni-En-Kinisi’s action is related with the creation (in the present) of hotbeds of dispute centered around expression through the arts,as well as, taking part actively in social conflict alongside the “oppressed layers” including laborers and employees, youth, immigrants and women who fight for their emancipation.